Privacy Statement

DutchLoyalty
Nationaal Bureau voor een Verantwoordelijke Samenleving (NBvVS) BV (handelsnaam DutchLoyalty) verder te noemen “DutchLoyalty” respecteert en beschermt de privacy van alle houders van de persoonlijke Sharing Benefits card en alle afzonderlijke aanmeldingen via de website “www.globalloyaltygroup.com” en "www.dutchloyalty.nl". DutchLoyalty spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven.
De rechtsverhouding tussen de houder van de Sharing Benefits card en DutchLoyalty wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit Privacy Statement is bedoeld om bezoekers van de website te informeren over het beleid van DutchLoyalty met betrekking tot het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens. DutchLoyalty voldoet hiermee aan de informatieverplichting als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. DutchLoyalty is verantwoordelijke als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Melding College Bescherming Persoonsgegevens
De verwerking van Persoonsgegevens door DutchLoyalty is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het meldingsnummer is nummer 1570239.


Doel van gebruik gegevens
Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren en andere manieren worden vrijwillig verkregen. DutchLoyalty legt niemand een verplichting op om zijn of haar gegevens te verstrekken. De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om de cardhouders, prospects, loyalty partners en commerciƫle partners te benaderen/informeren:
- over belangrijke ontwikkelingen binnen DutchLoyalty,
- over (nieuwe) producten, samenwerkingen en/of diensten van DutchLoyalty,
- over commerciƫle aanbiedingen.


Opslag gegevens
De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen geautomatiseerd relatiebeheersysteem. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.